lördag 17 oktober 2015

Bibelns konstigheter,man kan fundera

Saxat från ett gammalt inlägg i min blogg.!Och En våldsam Gud!Våldsam profet
Elia brände ihjäl 51 män för att bevisa att han var en Guds man.

2 Kun 1:10 Elia svarade: ''Om jag är en gudsman skall eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man! Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.
2 Kun 2:23-24 Från Jeriko gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av honom. ''Ge dig i väg, flintskalle!'' ropade de. ''Ge dig i väg, flintskalle!'' 24 Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av barnen.Usch en sådan elak Gud att ha ihjäl småbarn!
(hebreiska: Eliyahu) var en profet i Israel på 800-talet före Kristus. Han nämns i både Gamla Testamentet, som en av de tidigaste profeterna, och i Nya Testamentet, samt i Koranen under namnet Ilyas. Elia uppträder under kung Ahabs regering i Israel ca år 920 f.Kr..

Inga kommentarer: