torsdag 21 januari 2016

Men i Nerikes allehanda

har en artikel om vår hopplöse politiker Rasmus Persson.Som tänker spara in på äldreomsorgen.Bla för att bunta ihop äldre på olika boenden så att kommunen kan spara in på personalen också.Lägenheterna som blir lämnade kommer att ges till flyktingar.Tror karlen inte är klok!
Han tyckte tidigare att dom som krigat för is skulle få både jobb och lägenheter före alla andra.Tror nog han måste få hjälp från Lyxfällans experter.

Inga kommentarer: