fredag 12 februari 2016

Intresant om DNA

Har jag just läst om våra gener med neandrtalare.Så himla intresant.Att vi kan ha gener från neandertalarna genom de barn som moderna människan o neandertalare skaffade.Man har studerat att vissa gener såsom hudsjukdomarna kan komma från neandertalarna.ex.Vissa har problem med olika fläckar på huden genom solning.Astma och hösnuva är också en del.Framför llt eksem.Stackars min son då med sin afrikanska del,undra på att han är sjuk.
Vissamänniskor har sin deprisition från neandertalarna och det där med rökningens gifter kommer därifrån.
Tänkså mycket vi har neandertalarna att tacka för.Ha ha.Men så intresant.

Inga kommentarer: